Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030 Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030. Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033